Infolinka: 800 100 359

Provozovatel E-pohřbu:

Společnost ELPIS s.r.o. je firma rodinného typu. Její počátky sahají do roku 1990. ELPIS s.r.o. pro vás připravila možnost objednat pohřeb 365 dní v roce po dobu 24 hodin z kteréhokoliv místa na světě, kde je přístup k internetu na webovém rozhraní  www.e-pohreb.cz .

Toto webové rozhraní pohřební služba Praha – ELPIS, nabízí na svých stránkách již přes 10 let. Pohřební služba ELPIS je průkopníkem v poskytování pohřebních služeb přes internet. Mnoho našich spoluobčanů již využilo této možnosti internetového objednání pohřbu z klidu svého domova, mimo naše kamenné kanceláře pohřební služby Praha - ELPIS, které jsou uvedeny na adrese www.krematorium.cz.

Využitím našeho internetového portálu se vlastně stáváte „našim spolupracovníkem“, který si sám z větší části sjedná pohřeb. Proto uvedené ceny na e-pohřbu.cz  jsou pro vás levnější než v kamenné provozovně. Vypravíte tak pohřeb bez obřadu Praha, ale i pohřeb s obřadem dle výběru z nabídky obřadních síní.

Uvedené základní typy pohřbů s cenami na www.e-pohreb.cz jsou cenově výhodnější a jsou vhodné pro standardní pohřby. Výběr rakví, uren, květin a dalšího příslušenství je zde omezen a nenahrazuje osobní sjednání pohřbu v jedné z našich kancelářích uvedených na www.krematorium.cz, kde obdržíte plný servis služeb se širokým výběrem typů rakví od základních až po V.I.P. rakve a služby, široký výběr okrasných uren, náhrobního příslušenství až po široký sortiment přírodních náhrobků, hrobek včetně stavby a montáže, možnost výběru pohřebních aut od diskrétních až po pohřební speciály s doprovodným autem pro rodinu.

Pohřební ústav ELPIS se v roce 2006 přihlásil k Evropské normě pohřebních služeb EN 15017 přijatou Evropským společenstvím v roce 2005, která doporučuje standard v poskytování pohřebních služeb.

Tato pohřební norma je pro nás závazná.

Je samozřejmostí, že všechna naše speciální pohřební vozidla jsou v našem majetku. Vlastníme dostatečně velká chladící zařízení pro kvalitní uložení zesnulých našich zákazníků do doby pohřbu. Kanceláře naší pohřební služby najdete na pravém i levém břehu Vltavy. Naši spolupracovníci starající se o Vás v našich kancelářích jsou eticky a profesionálně na výši.

Náš pohřební ústav ELPIS poskytuje pro všechny naše klienty bez výjimky, služby na vysoké etické, profesionální a společenské úrovni,  

 Pohřeb Praha hrad

pro  klienty V.I.P. z kulturního, společenského a politického života poskytujeme speciální smuteční služby, včetně veškerých protokolem určených poct a ceremonií již od roku 1990. Naše pohřební služba ELPIS poskytuje také diskrétní převozy zesnulých a jejich diskrétní pohřby s vyloučením veřejnosti a médií. Repatriace provádíme pouze letecky z a do celého světa. Balzamace jsou samozřejmostí.

Adresy našich kamenných kanceláří najdete na www.krematorium.cz.

Telefon NONSTOP:00420 602 200 700

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato
 
INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
(3) Vyhrazujeme si právo na náhradní plnění.